Patron GimnazjumKadraSamorządKlasyRada RodzicówDokumenty

 

 

Strona głównaAktualności
GaleriaPlan zajęćKoła Linki

 

 

 

 

Plan lekcji  rok szkolny 2017/2018

 

PRZEDSZKOLE

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7:30-8:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
2. 8:30-9:30 nauczanie przedszkolne j. angielski j. angielski nauczanie przedszkolne  nauczanie przedszkolne
3. 9:30-10:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
4. 10:30-11:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne religia nauczanie przedszkolne
5. 11:30-12:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
6. 12:30-13:30 - nauczanie przedszkolne/log - - -
- - - - - - -
 

"0"

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7:30-8:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
2. 8:30-9:30 j. angielski nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne j. angielski nauczanie przedszkolne
3. 9:30-10:30 nauczanie przedszkolne religia nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
4. 10:30-11:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne j. angielski nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
5. 11:30-12:30 nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne nauczanie przedszkolne
6. 12:30-13:30 nauczanie przedszkolne/log - nauczanie przedszkolne - -
7. - - - - - -
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. 8:55-9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. 9:50-10:35 edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4. 10:55-11:40 w-f religia edukacja wczesnoszkolna język angielski w-f
5. 11:50-12:35 religia ter. logop. edukacja wczesnoszkolna   język angielski
6. 12:45-13 :30 - - koło sportowe - -

KLASA II

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 edukacja wczesnoszkolna religia w-f w-f edukacja wczesnoszkolna
2. 8:55-9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna w-f
3. 9:50-10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4. 10:55-11:40 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5. 11:50-12:35 ter. logop. j. angielski edukacja wczesnoszkolna j. angielski -
6. 12:45-13:30 - - koło sportowe - -
7. 13:40-14:25 - - - - -

KLASA III

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. 8:55-9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. 9:50-10:35 j. angielski edukacja wczesnoszkolna w-f w-f w-f
4. 10:55-11:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5. 11:50-12:35 ter. logop. religia j. angielski - -
6. 12:45-13:30 - - koło sportowe - -
7. 13:40-14:25 - - - - -

KLASA IV

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 plastyka matematyka matematyka w-f matematyka
2. 8:55-9:40 j. polski j. polski j. polski j. polski religia
3. 9:50-10:35 w-f informatyka j. polski technika przyroda
4. 10:55-11:40 historia j. angielski w-f matematyka j. angielski
5. 11:50-12:35 godz. wych. w-f j. polski - muzyka  
6. 12:45-13:30 j. angielski przyroda - religia -
7. 13:40-14:25 - koło sportowe - - -
8. 14:35-15:20 - - - - -

KLASA V

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. polski technika j. polski przyroda -
2. 8:55-9:40 matematyka matematyka w-f matematyka j. polski
3. 9:50-10:35 historia j. angielski j. angielski j. polski j. polski
4. 10:55-11:40 plastyka w-f matematyka w-f przyroda
5. 11:50-12:35 j. angielski j. polski przyroda religia muzyka
6. 12:45-13:30 w-f godz. wych.   zaj. komp. j. angielski z. dod.  religia
7. 13:40-14:25 - koło sportowe - koło muzyczne  
8. 14:35-15:20 - - - - -

KLASA VI

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 matematyka z. komp. w-f matematyka w-f  
2. 8:55-9:40 historia religia historia przyroda z. techniczne
3. 9:50-10:35 j. polski matematyka matematyka j. angielski matematyka
4. 10:55-11:40 j. angielski j. polski j. polski j. polski j. polski
5. 11:50-12:35 w-f przyroda plastyka j. polski godz. wych.
6. 12:45-13:30 - w-f przyroda muzyka j. angielski
7. 13:40-14:25 - koło sportowe - koło muzyczne religia
8. 14:35-15:20 - - - - -

KLASA VII

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 w-f w-f biologia matematyka matematyka
2. 8:55-9:40 j. niemiecki w-f j. polski j. angielski j. polski
3. 9:50-10:35 fizyka plastyka historia   historia religia
4. 10:55-11:40 j. angielski j. polski geografia j. polski muzyka
5. 11:50-12:35 matematyka j. angielski godz. wych. fizyka biologia
6. 12:45-13:30 j. polski  religia matematyka geografia chemia
7. 13:40-14:25 chemia informatyka w-f koło muzyczne j. niemiecki
8. 14:35-15:20 - informatyka   - -

GIMNAZJUM

KLASA II

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. niemiecki matematyka j. polski j. polski j. polski
2. 8:55-9:40 biologia j. polski biologia historia godz. wych.
3. 9:50-10:35 j. angielski j. polski j. angielski fizyka j. angielski
4. 10:55-11:40 matematyka historia zaj. artystyczne w-f religia
5. 11:50-12:35 muzyka fizyka w-f chemia matematyka
6. 12:45-13:30 w-f WOS geografia matematyka j. niemiecki
7. 13:40-14:25 religia w-f -   chemia
8. 14:35-15:20 - - - -

KLASA III

Lp. Czas trwania zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 biologia j. angielski historia WOS religia
2. 8:55-9:40 godz. wych. j. polski matematyka j. polski matematyka
3. 9:50-10:35 j. niemiecki w-f j. polski j. angielski j. polski
4. 10:55-11:40 matematyka matematyka w-f EDB technika
5. 11:50-12:35 fizyka historia geografia w-f j. niemiecki
6. 12:45-13:30 religia chemia technika matematyka zaj. artystyczne
7. 13:40-14:25 w-f - j. polski (zaj. dod) geografia j. angielski(zaj. dod)
8. 14:35-15:20 - - - - -

 

© 2017 Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim